Startsida   Verksamhet   Kontakta Oss  
       
Samtalspartner
Vi erbjuder   Personlig rådgivning   Time Management   Familj/Parrådgivning   Seminarier   Dysfunktionellt beteende   Spelberoende   F.A.Q.
 
Testa dig om du är internetstressad

Fråga 1) I vilken utsträckning kan Du klara Dig utan mobil eller PC en dag då Du inte arbetar (ledig)

I stor utsträckning Tämligen bra Det går men med problem Går inte särskilt bra Det känns omöjligt

 

Fråga 2) Hur ofta avbryter Du samtal eller andra aktiviteter för att kunna svara på uppringning eller email?

Aldrig Sällan Kan ske beroende på typ av kommunikation Sannolikt att jag gör det I stor utsträckning

 

Fråga 3) I hur stor utsträckning ”håller Du koll” på Din mobil under möten och/eller mellanmänskliga samtal?

Aldrig Sällan Kan ske beroende av omständigheter Allt som oftast I regel alltid

 

Fråga 4) Hur ofta händer det att du verkligen stänger av telefonen. (on/off) inte ljudlöst eller flygplansläge

Aldrig Sällan Kan ske vid vissa tillfällen Ganska ofta (t.ex inför möten på jobbet) Ofta

 

Fråga 5) I vilken utsträckning kan Du koppla av när Du inte är uppkopplad på Internet eller har mobilen påslagen?

Kan koppla av i stor utsträckning Kopplar av i viss utstr äckning Kopplar av ganska bra Kopplar av ganska dåligt Kopplar inte alls av

 

Fråga 6) Är din mobil eller smartphone en del av dukningen när du äter ??

Aldrig Sällan Ibland Ganska Ofta Ofta

 

Fråga 7) Tappar du någon gång upplevelsen av tid när du använder din mobil eller smartphone ?

Aldrig Sällan Delvis Merparten av dagen Huvudparten

 

Fråga 8) Hur många gånger om dagen kollar Du e-mail, SMS, eller sidor med sociala media?

Sällan Vid något enstaka tillfälle Under en del av dagen Huvuddelen av dagen Hela dagen

 

Fråga 9a) Hur ofta bevakar/tittar Du på mobilen då Du är engagerad med annat som måltider eller möten?

Sällan Vid något enstaka tillfälle I viss utsträckning Ganska ofta Ofta

 

Fråga 9b) I vilken utsträckning känner Du ångest eller panik när Internet uppkoppling eller mobil inte fungerar, eller har förekommit?

Det berör mig inte Berör mig i viss utsträckning Känner en viss oro Känner ett obehag Känner påtagligen ångest eller panik.

 

Fråga 10) Som helhet: Känner du att mobiltelefon / IT påverkar ditt sätt att fungera som innebär att du försummar andra aktiviteter eller blir beroende av tekniken?

Stör inte alls Stör i viss utsträckning Kan störa vid vissa tillfällen Påverkar mig i tämligen stor utsträckning Påverkar mig som oftast

 

Klicka på knappen nedan, efter att du besvarat ALLA frågor ovan, för att se om du är internetstressad:

 

RESULTAT

0-18 normalt
19-26 funktionellt med riskbeteende i de högre poängregionerna om det varat i mer än två veckor
27-33 dysfunktionellt
34- IAD
+/- någon poäng beroende på vilka svar som givit höga poäng skall tas i anspråk, detta göres i samband med konsultation. Välkommen att kontakta oss för hjälp/rådgivning.
 

 

 

Detta test är framtaget av:

Organisationskonsult & legitimerad psykolog Hans-Olle Frummerin i samarbete med Individ & organisationsutvecklingskonsult Stefan Lindström. © Internetstresskliniken.

 
Hans-Olle Frummerin   Stefan Lindström
     

 

 

Kontakta internetstresskliniken
 

Copyright 2012-2017 © Internetstresskliniken